Ontslag Gaarkeuken

Uw werkgever in Gaarkeuken mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Gaarkeuken zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Gaarkeuken

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Gaarkeuken. Uw werkgever in Gaarkeuken mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Gaarkeuken arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Gaarkeuken niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Gaarkeuken te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Gaarkeuken u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Gaarkeuken of met bevallingsverlof bent in Gaarkeuken.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Gaarkeuken kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Gaarkeuken die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Gaarkeuken
 • Als u in Gaarkeuken lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Gaarkeuken wilt opnemen;
 • Omdat u in Gaarkeuken lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Gaarkeuken lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Gaarkeuken wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Gaarkeuken op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Gaarkeuken

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Gaarkeuken. Uitzonderingen in Gaarkeuken;
 • Als uw werkgever in Gaarkeuken bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Gaarkeuken aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Gaarkeuken gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Gaarkeuken niet geschikt voor uw werk in Gaarkeuken of
 • u functioneert niet voldoende in Gaarkeuken.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Gaarkeuken

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Gaarkeuken niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Gaarkeuken of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Gaarkeuken verblijft, dan mag uw werkgever in Gaarkeuken u eveneens wel ontslaan.