Ontslag Gaanderen

Uw werkgever in Gaanderen mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Gaanderen zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Gaanderen

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Gaanderen. Uw werkgever in Gaanderen mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Gaanderen arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Gaanderen niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Gaanderen te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Gaanderen u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Gaanderen of met bevallingsverlof bent in Gaanderen.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Gaanderen kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Gaanderen die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Gaanderen
 • Als u in Gaanderen lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Gaanderen wilt opnemen;
 • Omdat u in Gaanderen lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Gaanderen lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Gaanderen wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Gaanderen op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Gaanderen

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Gaanderen. Uitzonderingen in Gaanderen;
 • Als uw werkgever in Gaanderen bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Gaanderen aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Gaanderen gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Gaanderen niet geschikt voor uw werk in Gaanderen of
 • u functioneert niet voldoende in Gaanderen.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Gaanderen

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Gaanderen niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Gaanderen of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Gaanderen verblijft, dan mag uw werkgever in Gaanderen u eveneens wel ontslaan.