Ontslag Gaag

Uw werkgever in Gaag mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Gaag zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Gaag

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Gaag. Uw werkgever in Gaag mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Gaag arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Gaag niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Gaag te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Gaag u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Gaag of met bevallingsverlof bent in Gaag.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Gaag kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Gaag die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Gaag
 • Als u in Gaag lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Gaag wilt opnemen;
 • Omdat u in Gaag lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Gaag lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Gaag wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Gaag op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Gaag

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Gaag. Uitzonderingen in Gaag;
 • Als uw werkgever in Gaag bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Gaag aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Gaag gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Gaag niet geschikt voor uw werk in Gaag of
 • u functioneert niet voldoende in Gaag.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Gaag

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Gaag niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Gaag of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Gaag verblijft, dan mag uw werkgever in Gaag u eveneens wel ontslaan.