Ontslag Fûns /fons

Uw werkgever in Fûns /fons mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Fûns /fons zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Fûns /fons

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Fûns /fons. Uw werkgever in Fûns /fons mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Fûns /fons arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Fûns /fons niets aan reïntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Fûns /fons te weinig aan reïntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Fûns /fons u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Fûns /fons of met bevallingsverlof bent in Fûns /fons.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Fûns /fons kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Fûns /fons die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Fûns /fons
 • Als u in Fûns /fons lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Fûns /fons wilt opnemen;
 • Omdat u in Fûns /fons lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Fûns /fons lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Fûns /fons wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Fûns /fons op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Fûns /fons

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Fûns /fons. Uitzonderingen in Fûns /fons;
 • Als uw werkgever in Fûns /fons bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Fûns /fons aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Fûns /fons gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Fûns /fons niet geschikt voor uw werk in Fûns /fons of
 • u functioneert niet voldoende in Fûns /fons.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Fûns /fons

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Fûns /fons niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Fûns /fons of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Fûns /fons verblijft, dan mag uw werkgever in Fûns /fons u eveneens wel ontslaan.