Ontslag Frytum

Uw werkgever in Frytum mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Frytum zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Frytum

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Frytum. Uw werkgever in Frytum mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Frytum arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Frytum niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Frytum te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Frytum u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Frytum of met bevallingsverlof bent in Frytum.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Frytum kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Frytum die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Frytum
 • Als u in Frytum lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Frytum wilt opnemen;
 • Omdat u in Frytum lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Frytum lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Frytum wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Frytum op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Frytum

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Frytum. Uitzonderingen in Frytum;
 • Als uw werkgever in Frytum bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Frytum aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Frytum gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Frytum niet geschikt voor uw werk in Frytum of
 • u functioneert niet voldoende in Frytum.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Frytum

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Frytum niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Frytum of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Frytum verblijft, dan mag uw werkgever in Frytum u eveneens wel ontslaan.