Ontslag Froombosch

Uw werkgever in Froombosch mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Froombosch zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Froombosch

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Froombosch. Uw werkgever in Froombosch mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Froombosch arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Froombosch niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Froombosch te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Froombosch u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Froombosch of met bevallingsverlof bent in Froombosch.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Froombosch kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Froombosch die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Froombosch
 • Als u in Froombosch lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Froombosch wilt opnemen;
 • Omdat u in Froombosch lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Froombosch lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Froombosch wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Froombosch op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Froombosch

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Froombosch. Uitzonderingen in Froombosch;
 • Als uw werkgever in Froombosch bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Froombosch aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Froombosch gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Froombosch niet geschikt voor uw werk in Froombosch of
 • u functioneert niet voldoende in Froombosch.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Froombosch

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Froombosch niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Froombosch of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Froombosch verblijft, dan mag uw werkgever in Froombosch u eveneens wel ontslaan.