Ontslag Fromberg

Uw werkgever in Fromberg mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Fromberg zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Fromberg

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Fromberg. Uw werkgever in Fromberg mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Fromberg arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Fromberg niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Fromberg te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Fromberg u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Fromberg of met bevallingsverlof bent in Fromberg.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Fromberg kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Fromberg die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Fromberg
 • Als u in Fromberg lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Fromberg wilt opnemen;
 • Omdat u in Fromberg lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Fromberg lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Fromberg wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Fromberg op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Fromberg

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Fromberg. Uitzonderingen in Fromberg;
 • Als uw werkgever in Fromberg bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Fromberg aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Fromberg gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Fromberg niet geschikt voor uw werk in Fromberg of
 • u functioneert niet voldoende in Fromberg.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Fromberg

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Fromberg niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Fromberg of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Fromberg verblijft, dan mag uw werkgever in Fromberg u eveneens wel ontslaan.