Ontslag Frieswijk

Uw werkgever in Frieswijk mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Frieswijk zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Frieswijk

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Frieswijk. Uw werkgever in Frieswijk mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Frieswijk arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Frieswijk niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Frieswijk te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Frieswijk u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Frieswijk of met bevallingsverlof bent in Frieswijk.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Frieswijk kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Frieswijk die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Frieswijk
 • Als u in Frieswijk lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Frieswijk wilt opnemen;
 • Omdat u in Frieswijk lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Frieswijk lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Frieswijk wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Frieswijk op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Frieswijk

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Frieswijk. Uitzonderingen in Frieswijk;
 • Als uw werkgever in Frieswijk bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Frieswijk aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Frieswijk gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Frieswijk niet geschikt voor uw werk in Frieswijk of
 • u functioneert niet voldoende in Frieswijk.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Frieswijk

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Frieswijk niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Frieswijk of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Frieswijk verblijft, dan mag uw werkgever in Frieswijk u eveneens wel ontslaan.