Ontslag Friesland

Uw werkgever in Friesland mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Friesland zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Friesland

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Friesland. Uw werkgever in Friesland mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Friesland arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Friesland niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Friesland te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Friesland u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Friesland of met bevallingsverlof bent in Friesland.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Friesland kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Friesland die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Friesland
 • Als u in Friesland lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Friesland wilt opnemen;
 • Omdat u in Friesland lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Friesland lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Friesland wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Friesland op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Friesland

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Friesland. Uitzonderingen in Friesland;
 • Als uw werkgever in Friesland bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Friesland aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Friesland gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Friesland niet geschikt voor uw werk in Friesland of
 • u functioneert niet voldoende in Friesland.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Friesland

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Friesland niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Friesland of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Friesland verblijft, dan mag uw werkgever in Friesland u eveneens wel ontslaan.