Ontslag Frieschepalen /fryske peallen

Uw werkgever in Frieschepalen /fryske peallen mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Frieschepalen /fryske peallen zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Frieschepalen /fryske peallen

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Frieschepalen /fryske peallen. Uw werkgever in Frieschepalen /fryske peallen mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Frieschepalen /fryske peallen arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Frieschepalen /fryske peallen niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Frieschepalen /fryske peallen te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Frieschepalen /fryske peallen u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Frieschepalen /fryske peallen of met bevallingsverlof bent in Frieschepalen /fryske peallen.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Frieschepalen /fryske peallen kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Frieschepalen /fryske peallen die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Frieschepalen /fryske peallen
 • Als u in Frieschepalen /fryske peallen lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Frieschepalen /fryske peallen wilt opnemen;
 • Omdat u in Frieschepalen /fryske peallen lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Frieschepalen /fryske peallen lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Frieschepalen /fryske peallen wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Frieschepalen /fryske peallen op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Frieschepalen /fryske peallen

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Frieschepalen /fryske peallen. Uitzonderingen in Frieschepalen /fryske peallen;
 • Als uw werkgever in Frieschepalen /fryske peallen bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Frieschepalen /fryske peallen aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Frieschepalen /fryske peallen gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Frieschepalen /fryske peallen niet geschikt voor uw werk in Frieschepalen /fryske peallen of
 • u functioneert niet voldoende in Frieschepalen /fryske peallen.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Frieschepalen /fryske peallen

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Frieschepalen /fryske peallen niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Frieschepalen /fryske peallen of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Frieschepalen /fryske peallen verblijft, dan mag uw werkgever in Frieschepalen /fryske peallen u eveneens wel ontslaan.