Ontslag Friens

Uw werkgever in Friens mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Friens zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Friens

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Friens. Uw werkgever in Friens mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Friens arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Friens niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Friens te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Friens u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Friens of met bevallingsverlof bent in Friens.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Friens kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Friens die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Friens
 • Als u in Friens lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Friens wilt opnemen;
 • Omdat u in Friens lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Friens lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Friens wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Friens op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Friens

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Friens. Uitzonderingen in Friens;
 • Als uw werkgever in Friens bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Friens aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Friens gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Friens niet geschikt voor uw werk in Friens of
 • u functioneert niet voldoende in Friens.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Friens

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Friens niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Friens of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Friens verblijft, dan mag uw werkgever in Friens u eveneens wel ontslaan.