Ontslag Frederiksoord

Uw werkgever in Frederiksoord mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Frederiksoord zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Frederiksoord

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Frederiksoord. Uw werkgever in Frederiksoord mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Frederiksoord arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Frederiksoord niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Frederiksoord te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Frederiksoord u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Frederiksoord of met bevallingsverlof bent in Frederiksoord.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Frederiksoord kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Frederiksoord die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Frederiksoord
 • Als u in Frederiksoord lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Frederiksoord wilt opnemen;
 • Omdat u in Frederiksoord lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Frederiksoord lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Frederiksoord wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Frederiksoord op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Frederiksoord

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Frederiksoord. Uitzonderingen in Frederiksoord;
 • Als uw werkgever in Frederiksoord bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Frederiksoord aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Frederiksoord gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Frederiksoord niet geschikt voor uw werk in Frederiksoord of
 • u functioneert niet voldoende in Frederiksoord.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Frederiksoord

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Frederiksoord niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Frederiksoord of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Frederiksoord verblijft, dan mag uw werkgever in Frederiksoord u eveneens wel ontslaan.