Ontslag Fransum

Uw werkgever in Fransum mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Fransum zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Fransum

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Fransum. Uw werkgever in Fransum mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Fransum arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Fransum niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Fransum te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Fransum u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Fransum of met bevallingsverlof bent in Fransum.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Fransum kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Fransum die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Fransum
 • Als u in Fransum lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Fransum wilt opnemen;
 • Omdat u in Fransum lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Fransum lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Fransum wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Fransum op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Fransum

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Fransum. Uitzonderingen in Fransum;
 • Als uw werkgever in Fransum bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Fransum aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Fransum gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Fransum niet geschikt voor uw werk in Fransum of
 • u functioneert niet voldoende in Fransum.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Fransum

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Fransum niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Fransum of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Fransum verblijft, dan mag uw werkgever in Fransum u eveneens wel ontslaan.