Ontslag Franschehoef /franse hoef (?)

Uw werkgever in Franschehoef /franse hoef (?) mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Franschehoef /franse hoef (?) zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Franschehoef /franse hoef (?)

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Franschehoef /franse hoef (?). Uw werkgever in Franschehoef /franse hoef (?) mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Franschehoef /franse hoef (?) arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Franschehoef /franse hoef (?) niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Franschehoef /franse hoef (?) te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Franschehoef /franse hoef (?) u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Franschehoef /franse hoef (?) of met bevallingsverlof bent in Franschehoef /franse hoef (?).
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Franschehoef /franse hoef (?) kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Franschehoef /franse hoef (?) die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Franschehoef /franse hoef (?)
 • Als u in Franschehoef /franse hoef (?) lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Franschehoef /franse hoef (?) wilt opnemen;
 • Omdat u in Franschehoef /franse hoef (?) lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Franschehoef /franse hoef (?) lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Franschehoef /franse hoef (?) wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Franschehoef /franse hoef (?) op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Franschehoef /franse hoef (?)

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Franschehoef /franse hoef (?). Uitzonderingen in Franschehoef /franse hoef (?);
 • Als uw werkgever in Franschehoef /franse hoef (?) bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Franschehoef /franse hoef (?) aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Franschehoef /franse hoef (?) gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Franschehoef /franse hoef (?) niet geschikt voor uw werk in Franschehoef /franse hoef (?) of
 • u functioneert niet voldoende in Franschehoef /franse hoef (?).
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Franschehoef /franse hoef (?)

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Franschehoef /franse hoef (?) niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Franschehoef /franse hoef (?) of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Franschehoef /franse hoef (?) verblijft, dan mag uw werkgever in Franschehoef /franse hoef (?) u eveneens wel ontslaan.