Ontslag Franeker /frjentsjer

Uw werkgever in Franeker /frjentsjer mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Franeker /frjentsjer zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Franeker /frjentsjer

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Franeker /frjentsjer. Uw werkgever in Franeker /frjentsjer mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Franeker /frjentsjer arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Franeker /frjentsjer niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Franeker /frjentsjer te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Franeker /frjentsjer u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Franeker /frjentsjer of met bevallingsverlof bent in Franeker /frjentsjer.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Franeker /frjentsjer kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Franeker /frjentsjer die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Franeker /frjentsjer
 • Als u in Franeker /frjentsjer lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Franeker /frjentsjer wilt opnemen;
 • Omdat u in Franeker /frjentsjer lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Franeker /frjentsjer lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Franeker /frjentsjer wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Franeker /frjentsjer op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Franeker /frjentsjer

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Franeker /frjentsjer. Uitzonderingen in Franeker /frjentsjer;
 • Als uw werkgever in Franeker /frjentsjer bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Franeker /frjentsjer aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Franeker /frjentsjer gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Franeker /frjentsjer niet geschikt voor uw werk in Franeker /frjentsjer of
 • u functioneert niet voldoende in Franeker /frjentsjer.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Franeker /frjentsjer

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Franeker /frjentsjer niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Franeker /frjentsjer of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Franeker /frjentsjer verblijft, dan mag uw werkgever in Franeker /frjentsjer u eveneens wel ontslaan.