Ontslag Fraamklap

Uw werkgever in Fraamklap mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Fraamklap zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Fraamklap

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Fraamklap. Uw werkgever in Fraamklap mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Fraamklap arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Fraamklap niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Fraamklap te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Fraamklap u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Fraamklap of met bevallingsverlof bent in Fraamklap.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Fraamklap kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Fraamklap die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Fraamklap
 • Als u in Fraamklap lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Fraamklap wilt opnemen;
 • Omdat u in Fraamklap lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Fraamklap lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Fraamklap wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Fraamklap op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Fraamklap

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Fraamklap. Uitzonderingen in Fraamklap;
 • Als uw werkgever in Fraamklap bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Fraamklap aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Fraamklap gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Fraamklap niet geschikt voor uw werk in Fraamklap of
 • u functioneert niet voldoende in Fraamklap.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Fraamklap

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Fraamklap niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Fraamklap of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Fraamklap verblijft, dan mag uw werkgever in Fraamklap u eveneens wel ontslaan.