Ontslag Foxwolde

Uw werkgever in Foxwolde mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Foxwolde zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Foxwolde

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Foxwolde. Uw werkgever in Foxwolde mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Foxwolde arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Foxwolde niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Foxwolde te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Foxwolde u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Foxwolde of met bevallingsverlof bent in Foxwolde.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Foxwolde kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Foxwolde die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Foxwolde
 • Als u in Foxwolde lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Foxwolde wilt opnemen;
 • Omdat u in Foxwolde lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Foxwolde lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Foxwolde wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Foxwolde op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Foxwolde

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Foxwolde. Uitzonderingen in Foxwolde;
 • Als uw werkgever in Foxwolde bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Foxwolde aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Foxwolde gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Foxwolde niet geschikt voor uw werk in Foxwolde of
 • u functioneert niet voldoende in Foxwolde.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Foxwolde

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Foxwolde niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Foxwolde of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Foxwolde verblijft, dan mag uw werkgever in Foxwolde u eveneens wel ontslaan.