Ontslag Foxholsterbosch

Uw werkgever in Foxholsterbosch mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Foxholsterbosch zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Foxholsterbosch

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Foxholsterbosch. Uw werkgever in Foxholsterbosch mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Foxholsterbosch arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Foxholsterbosch niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Foxholsterbosch te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Foxholsterbosch u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Foxholsterbosch of met bevallingsverlof bent in Foxholsterbosch.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Foxholsterbosch kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Foxholsterbosch die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Foxholsterbosch
 • Als u in Foxholsterbosch lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Foxholsterbosch wilt opnemen;
 • Omdat u in Foxholsterbosch lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Foxholsterbosch lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Foxholsterbosch wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Foxholsterbosch op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Foxholsterbosch

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Foxholsterbosch. Uitzonderingen in Foxholsterbosch;
 • Als uw werkgever in Foxholsterbosch bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Foxholsterbosch aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Foxholsterbosch gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Foxholsterbosch niet geschikt voor uw werk in Foxholsterbosch of
 • u functioneert niet voldoende in Foxholsterbosch.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Foxholsterbosch

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Foxholsterbosch niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Foxholsterbosch of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Foxholsterbosch verblijft, dan mag uw werkgever in Foxholsterbosch u eveneens wel ontslaan.