Ontslag Foxhol

Uw werkgever in Foxhol mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Foxhol zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Foxhol

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Foxhol. Uw werkgever in Foxhol mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Foxhol arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Foxhol niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Foxhol te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Foxhol u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Foxhol of met bevallingsverlof bent in Foxhol.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Foxhol kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Foxhol die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Foxhol
 • Als u in Foxhol lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Foxhol wilt opnemen;
 • Omdat u in Foxhol lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Foxhol lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Foxhol wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Foxhol op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Foxhol

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Foxhol. Uitzonderingen in Foxhol;
 • Als uw werkgever in Foxhol bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Foxhol aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Foxhol gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Foxhol niet geschikt voor uw werk in Foxhol of
 • u functioneert niet voldoende in Foxhol.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Foxhol

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Foxhol niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Foxhol of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Foxhol verblijft, dan mag uw werkgever in Foxhol u eveneens wel ontslaan.