Ontslag Foudgum

Uw werkgever in Foudgum mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Foudgum zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Foudgum

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Foudgum. Uw werkgever in Foudgum mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Foudgum arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Foudgum niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Foudgum te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Foudgum u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Foudgum of met bevallingsverlof bent in Foudgum.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Foudgum kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Foudgum die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Foudgum
 • Als u in Foudgum lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Foudgum wilt opnemen;
 • Omdat u in Foudgum lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Foudgum lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Foudgum wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Foudgum op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Foudgum

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Foudgum. Uitzonderingen in Foudgum;
 • Als uw werkgever in Foudgum bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Foudgum aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Foudgum gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Foudgum niet geschikt voor uw werk in Foudgum of
 • u functioneert niet voldoende in Foudgum.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Foudgum

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Foudgum niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Foudgum of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Foudgum verblijft, dan mag uw werkgever in Foudgum u eveneens wel ontslaan.