Ontslag Fortmond

Uw werkgever in Fortmond mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Fortmond zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Fortmond

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Fortmond. Uw werkgever in Fortmond mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Fortmond arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Fortmond niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Fortmond te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Fortmond u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Fortmond of met bevallingsverlof bent in Fortmond.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Fortmond kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Fortmond die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Fortmond
 • Als u in Fortmond lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Fortmond wilt opnemen;
 • Omdat u in Fortmond lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Fortmond lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Fortmond wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Fortmond op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Fortmond

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Fortmond. Uitzonderingen in Fortmond;
 • Als uw werkgever in Fortmond bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Fortmond aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Fortmond gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Fortmond niet geschikt voor uw werk in Fortmond of
 • u functioneert niet voldoende in Fortmond.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Fortmond

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Fortmond niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Fortmond of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Fortmond verblijft, dan mag uw werkgever in Fortmond u eveneens wel ontslaan.