Ontslag Fort

Uw werkgever in Fort mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Fort zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Fort

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Fort. Uw werkgever in Fort mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Fort arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Fort niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Fort te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Fort u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Fort of met bevallingsverlof bent in Fort.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Fort kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Fort die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Fort
 • Als u in Fort lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Fort wilt opnemen;
 • Omdat u in Fort lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Fort lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Fort wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Fort op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Fort

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Fort. Uitzonderingen in Fort;
 • Als uw werkgever in Fort bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Fort aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Fort gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Fort niet geschikt voor uw werk in Fort of
 • u functioneert niet voldoende in Fort.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Fort

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Fort niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Fort of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Fort verblijft, dan mag uw werkgever in Fort u eveneens wel ontslaan.