Ontslag Folsgare /folsgeare

Uw werkgever in Folsgare /folsgeare mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Folsgare /folsgeare zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Folsgare /folsgeare

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Folsgare /folsgeare. Uw werkgever in Folsgare /folsgeare mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Folsgare /folsgeare arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Folsgare /folsgeare niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Folsgare /folsgeare te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Folsgare /folsgeare u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Folsgare /folsgeare of met bevallingsverlof bent in Folsgare /folsgeare.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Folsgare /folsgeare kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Folsgare /folsgeare die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Folsgare /folsgeare
 • Als u in Folsgare /folsgeare lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Folsgare /folsgeare wilt opnemen;
 • Omdat u in Folsgare /folsgeare lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Folsgare /folsgeare lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Folsgare /folsgeare wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Folsgare /folsgeare op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Folsgare /folsgeare

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Folsgare /folsgeare. Uitzonderingen in Folsgare /folsgeare;
 • Als uw werkgever in Folsgare /folsgeare bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Folsgare /folsgeare aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Folsgare /folsgeare gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Folsgare /folsgeare niet geschikt voor uw werk in Folsgare /folsgeare of
 • u functioneert niet voldoende in Folsgare /folsgeare.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Folsgare /folsgeare

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Folsgare /folsgeare niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Folsgare /folsgeare of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Folsgare /folsgeare verblijft, dan mag uw werkgever in Folsgare /folsgeare u eveneens wel ontslaan.