Ontslag Follega /follegea

Uw werkgever in Follega /follegea mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Follega /follegea zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Follega /follegea

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Follega /follegea. Uw werkgever in Follega /follegea mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Follega /follegea arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Follega /follegea niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Follega /follegea te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Follega /follegea u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Follega /follegea of met bevallingsverlof bent in Follega /follegea.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Follega /follegea kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Follega /follegea die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Follega /follegea
 • Als u in Follega /follegea lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Follega /follegea wilt opnemen;
 • Omdat u in Follega /follegea lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Follega /follegea lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Follega /follegea wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Follega /follegea op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Follega /follegea

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Follega /follegea. Uitzonderingen in Follega /follegea;
 • Als uw werkgever in Follega /follegea bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Follega /follegea aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Follega /follegea gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Follega /follegea niet geschikt voor uw werk in Follega /follegea of
 • u functioneert niet voldoende in Follega /follegea.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Follega /follegea

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Follega /follegea niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Follega /follegea of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Follega /follegea verblijft, dan mag uw werkgever in Follega /follegea u eveneens wel ontslaan.