Ontslag Fokkershoek

Uw werkgever in Fokkershoek mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Fokkershoek zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Fokkershoek

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Fokkershoek. Uw werkgever in Fokkershoek mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Fokkershoek arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Fokkershoek niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Fokkershoek te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Fokkershoek u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Fokkershoek of met bevallingsverlof bent in Fokkershoek.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Fokkershoek kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Fokkershoek die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Fokkershoek
 • Als u in Fokkershoek lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Fokkershoek wilt opnemen;
 • Omdat u in Fokkershoek lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Fokkershoek lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Fokkershoek wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Fokkershoek op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Fokkershoek

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Fokkershoek. Uitzonderingen in Fokkershoek;
 • Als uw werkgever in Fokkershoek bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Fokkershoek aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Fokkershoek gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Fokkershoek niet geschikt voor uw werk in Fokkershoek of
 • u functioneert niet voldoende in Fokkershoek.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Fokkershoek

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Fokkershoek niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Fokkershoek of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Fokkershoek verblijft, dan mag uw werkgever in Fokkershoek u eveneens wel ontslaan.