Ontslag Fochteloo /de fochtel

Uw werkgever in Fochteloo /de fochtel mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Fochteloo /de fochtel zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Fochteloo /de fochtel

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Fochteloo /de fochtel. Uw werkgever in Fochteloo /de fochtel mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Fochteloo /de fochtel arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Fochteloo /de fochtel niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Fochteloo /de fochtel te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Fochteloo /de fochtel u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Fochteloo /de fochtel of met bevallingsverlof bent in Fochteloo /de fochtel.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Fochteloo /de fochtel kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Fochteloo /de fochtel die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Fochteloo /de fochtel
 • Als u in Fochteloo /de fochtel lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Fochteloo /de fochtel wilt opnemen;
 • Omdat u in Fochteloo /de fochtel lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Fochteloo /de fochtel lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Fochteloo /de fochtel wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Fochteloo /de fochtel op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Fochteloo /de fochtel

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Fochteloo /de fochtel. Uitzonderingen in Fochteloo /de fochtel;
 • Als uw werkgever in Fochteloo /de fochtel bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Fochteloo /de fochtel aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Fochteloo /de fochtel gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Fochteloo /de fochtel niet geschikt voor uw werk in Fochteloo /de fochtel of
 • u functioneert niet voldoende in Fochteloo /de fochtel.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Fochteloo /de fochtel

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Fochteloo /de fochtel niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Fochteloo /de fochtel of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Fochteloo /de fochtel verblijft, dan mag uw werkgever in Fochteloo /de fochtel u eveneens wel ontslaan.