Ontslag Fluitenberg

Uw werkgever in Fluitenberg mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Fluitenberg zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Fluitenberg

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Fluitenberg. Uw werkgever in Fluitenberg mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Fluitenberg arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Fluitenberg niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Fluitenberg te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Fluitenberg u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Fluitenberg of met bevallingsverlof bent in Fluitenberg.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Fluitenberg kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Fluitenberg die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Fluitenberg
 • Als u in Fluitenberg lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Fluitenberg wilt opnemen;
 • Omdat u in Fluitenberg lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Fluitenberg lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Fluitenberg wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Fluitenberg op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Fluitenberg

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Fluitenberg. Uitzonderingen in Fluitenberg;
 • Als uw werkgever in Fluitenberg bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Fluitenberg aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Fluitenberg gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Fluitenberg niet geschikt voor uw werk in Fluitenberg of
 • u functioneert niet voldoende in Fluitenberg.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Fluitenberg

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Fluitenberg niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Fluitenberg of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Fluitenberg verblijft, dan mag uw werkgever in Fluitenberg u eveneens wel ontslaan.