Ontslag Fleringen

Uw werkgever in Fleringen mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Fleringen zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Fleringen

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Fleringen. Uw werkgever in Fleringen mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Fleringen arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Fleringen niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Fleringen te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Fleringen u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Fleringen of met bevallingsverlof bent in Fleringen.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Fleringen kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Fleringen die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Fleringen
 • Als u in Fleringen lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Fleringen wilt opnemen;
 • Omdat u in Fleringen lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Fleringen lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Fleringen wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Fleringen op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Fleringen

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Fleringen. Uitzonderingen in Fleringen;
 • Als uw werkgever in Fleringen bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Fleringen aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Fleringen gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Fleringen niet geschikt voor uw werk in Fleringen of
 • u functioneert niet voldoende in Fleringen.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Fleringen

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Fleringen niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Fleringen of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Fleringen verblijft, dan mag uw werkgever in Fleringen u eveneens wel ontslaan.