Ontslag Flansum /flânsum

Uw werkgever in Flansum /flânsum mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Flansum /flânsum zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Flansum /flânsum

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Flansum /flânsum. Uw werkgever in Flansum /flânsum mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Flansum /flânsum arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Flansum /flânsum niets aan reïntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Flansum /flânsum te weinig aan reïntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Flansum /flânsum u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Flansum /flânsum of met bevallingsverlof bent in Flansum /flânsum.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Flansum /flânsum kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Flansum /flânsum die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Flansum /flânsum
 • Als u in Flansum /flânsum lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Flansum /flânsum wilt opnemen;
 • Omdat u in Flansum /flânsum lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Flansum /flânsum lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Flansum /flânsum wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Flansum /flânsum op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Flansum /flânsum

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Flansum /flânsum. Uitzonderingen in Flansum /flânsum;
 • Als uw werkgever in Flansum /flânsum bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Flansum /flânsum aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Flansum /flânsum gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Flansum /flânsum niet geschikt voor uw werk in Flansum /flânsum of
 • u functioneert niet voldoende in Flansum /flânsum.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Flansum /flânsum

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Flansum /flânsum niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Flansum /flânsum of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Flansum /flânsum verblijft, dan mag uw werkgever in Flansum /flânsum u eveneens wel ontslaan.