Ontslag Finsterwolde

Uw werkgever in Finsterwolde mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Finsterwolde zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Finsterwolde

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Finsterwolde. Uw werkgever in Finsterwolde mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Finsterwolde arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Finsterwolde niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Finsterwolde te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Finsterwolde u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Finsterwolde of met bevallingsverlof bent in Finsterwolde.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Finsterwolde kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Finsterwolde die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Finsterwolde
 • Als u in Finsterwolde lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Finsterwolde wilt opnemen;
 • Omdat u in Finsterwolde lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Finsterwolde lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Finsterwolde wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Finsterwolde op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Finsterwolde

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Finsterwolde. Uitzonderingen in Finsterwolde;
 • Als uw werkgever in Finsterwolde bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Finsterwolde aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Finsterwolde gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Finsterwolde niet geschikt voor uw werk in Finsterwolde of
 • u functioneert niet voldoende in Finsterwolde.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Finsterwolde

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Finsterwolde niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Finsterwolde of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Finsterwolde verblijft, dan mag uw werkgever in Finsterwolde u eveneens wel ontslaan.