Ontslag Finkeburen /finkebuorren

Uw werkgever in Finkeburen /finkebuorren mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Finkeburen /finkebuorren zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Finkeburen /finkebuorren

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Finkeburen /finkebuorren. Uw werkgever in Finkeburen /finkebuorren mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Finkeburen /finkebuorren arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Finkeburen /finkebuorren niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Finkeburen /finkebuorren te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Finkeburen /finkebuorren u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Finkeburen /finkebuorren of met bevallingsverlof bent in Finkeburen /finkebuorren.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Finkeburen /finkebuorren kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Finkeburen /finkebuorren die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Finkeburen /finkebuorren
 • Als u in Finkeburen /finkebuorren lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Finkeburen /finkebuorren wilt opnemen;
 • Omdat u in Finkeburen /finkebuorren lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Finkeburen /finkebuorren lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Finkeburen /finkebuorren wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Finkeburen /finkebuorren op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Finkeburen /finkebuorren

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Finkeburen /finkebuorren. Uitzonderingen in Finkeburen /finkebuorren;
 • Als uw werkgever in Finkeburen /finkebuorren bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Finkeburen /finkebuorren aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Finkeburen /finkebuorren gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Finkeburen /finkebuorren niet geschikt voor uw werk in Finkeburen /finkebuorren of
 • u functioneert niet voldoende in Finkeburen /finkebuorren.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Finkeburen /finkebuorren

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Finkeburen /finkebuorren niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Finkeburen /finkebuorren of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Finkeburen /finkebuorren verblijft, dan mag uw werkgever in Finkeburen /finkebuorren u eveneens wel ontslaan.