Ontslag Fijnaart

Uw werkgever in Fijnaart mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Fijnaart zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Fijnaart

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Fijnaart. Uw werkgever in Fijnaart mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Fijnaart arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Fijnaart niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Fijnaart te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Fijnaart u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Fijnaart of met bevallingsverlof bent in Fijnaart.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Fijnaart kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Fijnaart die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Fijnaart
 • Als u in Fijnaart lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Fijnaart wilt opnemen;
 • Omdat u in Fijnaart lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Fijnaart lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Fijnaart wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Fijnaart op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Fijnaart

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Fijnaart. Uitzonderingen in Fijnaart;
 • Als uw werkgever in Fijnaart bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Fijnaart aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Fijnaart gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Fijnaart niet geschikt voor uw werk in Fijnaart of
 • u functioneert niet voldoende in Fijnaart.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Fijnaart

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Fijnaart niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Fijnaart of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Fijnaart verblijft, dan mag uw werkgever in Fijnaart u eveneens wel ontslaan.