Ontslag Fiemel

Uw werkgever in Fiemel mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Fiemel zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Fiemel

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Fiemel. Uw werkgever in Fiemel mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Fiemel arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Fiemel niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Fiemel te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Fiemel u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Fiemel of met bevallingsverlof bent in Fiemel.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Fiemel kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Fiemel die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Fiemel
 • Als u in Fiemel lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Fiemel wilt opnemen;
 • Omdat u in Fiemel lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Fiemel lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Fiemel wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Fiemel op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Fiemel

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Fiemel. Uitzonderingen in Fiemel;
 • Als uw werkgever in Fiemel bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Fiemel aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Fiemel gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Fiemel niet geschikt voor uw werk in Fiemel of
 • u functioneert niet voldoende in Fiemel.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Fiemel

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Fiemel niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Fiemel of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Fiemel verblijft, dan mag uw werkgever in Fiemel u eveneens wel ontslaan.