Ontslag Feytebuorren

Uw werkgever in Feytebuorren mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Feytebuorren zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Feytebuorren

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Feytebuorren. Uw werkgever in Feytebuorren mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Feytebuorren arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Feytebuorren niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Feytebuorren te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Feytebuorren u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Feytebuorren of met bevallingsverlof bent in Feytebuorren.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Feytebuorren kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Feytebuorren die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Feytebuorren
 • Als u in Feytebuorren lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Feytebuorren wilt opnemen;
 • Omdat u in Feytebuorren lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Feytebuorren lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Feytebuorren wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Feytebuorren op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Feytebuorren

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Feytebuorren. Uitzonderingen in Feytebuorren;
 • Als uw werkgever in Feytebuorren bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Feytebuorren aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Feytebuorren gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Feytebuorren niet geschikt voor uw werk in Feytebuorren of
 • u functioneert niet voldoende in Feytebuorren.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Feytebuorren

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Feytebuorren niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Feytebuorren of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Feytebuorren verblijft, dan mag uw werkgever in Feytebuorren u eveneens wel ontslaan.