Ontslag Ferwoude /ferwâlde

Uw werkgever in Ferwoude /ferwâlde mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Ferwoude /ferwâlde zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Ferwoude /ferwâlde

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Ferwoude /ferwâlde. Uw werkgever in Ferwoude /ferwâlde mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Ferwoude /ferwâlde arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Ferwoude /ferwâlde niets aan reïntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Ferwoude /ferwâlde te weinig aan reïntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Ferwoude /ferwâlde u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Ferwoude /ferwâlde of met bevallingsverlof bent in Ferwoude /ferwâlde.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Ferwoude /ferwâlde kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Ferwoude /ferwâlde die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Ferwoude /ferwâlde
 • Als u in Ferwoude /ferwâlde lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Ferwoude /ferwâlde wilt opnemen;
 • Omdat u in Ferwoude /ferwâlde lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Ferwoude /ferwâlde lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Ferwoude /ferwâlde wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Ferwoude /ferwâlde op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Ferwoude /ferwâlde

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Ferwoude /ferwâlde. Uitzonderingen in Ferwoude /ferwâlde;
 • Als uw werkgever in Ferwoude /ferwâlde bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Ferwoude /ferwâlde aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Ferwoude /ferwâlde gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Ferwoude /ferwâlde niet geschikt voor uw werk in Ferwoude /ferwâlde of
 • u functioneert niet voldoende in Ferwoude /ferwâlde.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Ferwoude /ferwâlde

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Ferwoude /ferwâlde niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Ferwoude /ferwâlde of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Ferwoude /ferwâlde verblijft, dan mag uw werkgever in Ferwoude /ferwâlde u eveneens wel ontslaan.