Ontslag Ferwert /ferwerd

Uw werkgever in Ferwert /ferwerd mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Ferwert /ferwerd zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Ferwert /ferwerd

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Ferwert /ferwerd. Uw werkgever in Ferwert /ferwerd mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Ferwert /ferwerd arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Ferwert /ferwerd niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Ferwert /ferwerd te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Ferwert /ferwerd u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Ferwert /ferwerd of met bevallingsverlof bent in Ferwert /ferwerd.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Ferwert /ferwerd kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Ferwert /ferwerd die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Ferwert /ferwerd
 • Als u in Ferwert /ferwerd lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Ferwert /ferwerd wilt opnemen;
 • Omdat u in Ferwert /ferwerd lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Ferwert /ferwerd lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Ferwert /ferwerd wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Ferwert /ferwerd op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Ferwert /ferwerd

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Ferwert /ferwerd. Uitzonderingen in Ferwert /ferwerd;
 • Als uw werkgever in Ferwert /ferwerd bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Ferwert /ferwerd aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Ferwert /ferwerd gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Ferwert /ferwerd niet geschikt voor uw werk in Ferwert /ferwerd of
 • u functioneert niet voldoende in Ferwert /ferwerd.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Ferwert /ferwerd

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Ferwert /ferwerd niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Ferwert /ferwerd of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Ferwert /ferwerd verblijft, dan mag uw werkgever in Ferwert /ferwerd u eveneens wel ontslaan.