Ontslag Felland

Uw werkgever in Felland mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Felland zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Felland

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Felland. Uw werkgever in Felland mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Felland arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Felland niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Felland te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Felland u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Felland of met bevallingsverlof bent in Felland.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Felland kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Felland die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Felland
 • Als u in Felland lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Felland wilt opnemen;
 • Omdat u in Felland lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Felland lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Felland wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Felland op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Felland

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Felland. Uitzonderingen in Felland;
 • Als uw werkgever in Felland bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Felland aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Felland gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Felland niet geschikt voor uw werk in Felland of
 • u functioneert niet voldoende in Felland.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Felland

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Felland niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Felland of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Felland verblijft, dan mag uw werkgever in Felland u eveneens wel ontslaan.