Ontslag Feinsum /finkum

Uw werkgever in Feinsum /finkum mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Feinsum /finkum zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Feinsum /finkum

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Feinsum /finkum. Uw werkgever in Feinsum /finkum mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Feinsum /finkum arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Feinsum /finkum niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Feinsum /finkum te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Feinsum /finkum u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Feinsum /finkum of met bevallingsverlof bent in Feinsum /finkum.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Feinsum /finkum kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Feinsum /finkum die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Feinsum /finkum
 • Als u in Feinsum /finkum lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Feinsum /finkum wilt opnemen;
 • Omdat u in Feinsum /finkum lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Feinsum /finkum lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Feinsum /finkum wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Feinsum /finkum op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Feinsum /finkum

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Feinsum /finkum. Uitzonderingen in Feinsum /finkum;
 • Als uw werkgever in Feinsum /finkum bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Feinsum /finkum aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Feinsum /finkum gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Feinsum /finkum niet geschikt voor uw werk in Feinsum /finkum of
 • u functioneert niet voldoende in Feinsum /finkum.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Feinsum /finkum

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Feinsum /finkum niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Feinsum /finkum of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Feinsum /finkum verblijft, dan mag uw werkgever in Feinsum /finkum u eveneens wel ontslaan.