Ontslag Feerwerd

Uw werkgever in Feerwerd mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Feerwerd zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Feerwerd

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Feerwerd. Uw werkgever in Feerwerd mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Feerwerd arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Feerwerd niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Feerwerd te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Feerwerd u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Feerwerd of met bevallingsverlof bent in Feerwerd.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Feerwerd kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Feerwerd die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Feerwerd
 • Als u in Feerwerd lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Feerwerd wilt opnemen;
 • Omdat u in Feerwerd lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Feerwerd lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Feerwerd wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Feerwerd op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Feerwerd

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Feerwerd. Uitzonderingen in Feerwerd;
 • Als uw werkgever in Feerwerd bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Feerwerd aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Feerwerd gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Feerwerd niet geschikt voor uw werk in Feerwerd of
 • u functioneert niet voldoende in Feerwerd.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Feerwerd

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Feerwerd niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Feerwerd of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Feerwerd verblijft, dan mag uw werkgever in Feerwerd u eveneens wel ontslaan.