Ontslag Feanwâldsterwâl /veenwoudsterwal

Uw werkgever in Feanwâldsterwâl /veenwoudsterwal mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Feanwâldsterwâl /veenwoudsterwal zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Feanwâldsterwâl /veenwoudsterwal

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Feanwâldsterwâl /veenwoudsterwal. Uw werkgever in Feanwâldsterwâl /veenwoudsterwal mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Feanwâldsterwâl /veenwoudsterwal arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Feanwâldsterwâl /veenwoudsterwal niets aan reïntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Feanwâldsterwâl /veenwoudsterwal te weinig aan reïntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Feanwâldsterwâl /veenwoudsterwal u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Feanwâldsterwâl /veenwoudsterwal of met bevallingsverlof bent in Feanwâldsterwâl /veenwoudsterwal.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Feanwâldsterwâl /veenwoudsterwal kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Feanwâldsterwâl /veenwoudsterwal die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Feanwâldsterwâl /veenwoudsterwal
 • Als u in Feanwâldsterwâl /veenwoudsterwal lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Feanwâldsterwâl /veenwoudsterwal wilt opnemen;
 • Omdat u in Feanwâldsterwâl /veenwoudsterwal lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Feanwâldsterwâl /veenwoudsterwal lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Feanwâldsterwâl /veenwoudsterwal wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Feanwâldsterwâl /veenwoudsterwal op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Feanwâldsterwâl /veenwoudsterwal

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Feanwâldsterwâl /veenwoudsterwal. Uitzonderingen in Feanwâldsterwâl /veenwoudsterwal;
 • Als uw werkgever in Feanwâldsterwâl /veenwoudsterwal bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Feanwâldsterwâl /veenwoudsterwal aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Feanwâldsterwâl /veenwoudsterwal gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Feanwâldsterwâl /veenwoudsterwal niet geschikt voor uw werk in Feanwâldsterwâl /veenwoudsterwal of
 • u functioneert niet voldoende in Feanwâldsterwâl /veenwoudsterwal.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Feanwâldsterwâl /veenwoudsterwal

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Feanwâldsterwâl /veenwoudsterwal niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Feanwâldsterwâl /veenwoudsterwal of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Feanwâldsterwâl /veenwoudsterwal verblijft, dan mag uw werkgever in Feanwâldsterwâl /veenwoudsterwal u eveneens wel ontslaan.