Ontslag Feanwâlden /veenwouden

Uw werkgever in Feanwâlden /veenwouden mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Feanwâlden /veenwouden zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Feanwâlden /veenwouden

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Feanwâlden /veenwouden. Uw werkgever in Feanwâlden /veenwouden mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Feanwâlden /veenwouden arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Feanwâlden /veenwouden niets aan reïntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Feanwâlden /veenwouden te weinig aan reïntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Feanwâlden /veenwouden u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Feanwâlden /veenwouden of met bevallingsverlof bent in Feanwâlden /veenwouden.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Feanwâlden /veenwouden kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Feanwâlden /veenwouden die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Feanwâlden /veenwouden
 • Als u in Feanwâlden /veenwouden lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Feanwâlden /veenwouden wilt opnemen;
 • Omdat u in Feanwâlden /veenwouden lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Feanwâlden /veenwouden lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Feanwâlden /veenwouden wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Feanwâlden /veenwouden op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Feanwâlden /veenwouden

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Feanwâlden /veenwouden. Uitzonderingen in Feanwâlden /veenwouden;
 • Als uw werkgever in Feanwâlden /veenwouden bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Feanwâlden /veenwouden aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Feanwâlden /veenwouden gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Feanwâlden /veenwouden niet geschikt voor uw werk in Feanwâlden /veenwouden of
 • u functioneert niet voldoende in Feanwâlden /veenwouden.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Feanwâlden /veenwouden

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Feanwâlden /veenwouden niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Feanwâlden /veenwouden of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Feanwâlden /veenwouden verblijft, dan mag uw werkgever in Feanwâlden /veenwouden u eveneens wel ontslaan.