Ontslag Fatum

Uw werkgever in Fatum mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Fatum zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Fatum

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Fatum. Uw werkgever in Fatum mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Fatum arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Fatum niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Fatum te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Fatum u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Fatum of met bevallingsverlof bent in Fatum.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Fatum kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Fatum die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Fatum
 • Als u in Fatum lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Fatum wilt opnemen;
 • Omdat u in Fatum lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Fatum lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Fatum wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Fatum op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Fatum

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Fatum. Uitzonderingen in Fatum;
 • Als uw werkgever in Fatum bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Fatum aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Fatum gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Fatum niet geschikt voor uw werk in Fatum of
 • u functioneert niet voldoende in Fatum.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Fatum

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Fatum niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Fatum of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Fatum verblijft, dan mag uw werkgever in Fatum u eveneens wel ontslaan.