Ontslag Farmsum

Uw werkgever in Farmsum mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Farmsum zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Farmsum

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Farmsum. Uw werkgever in Farmsum mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Farmsum arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Farmsum niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Farmsum te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Farmsum u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Farmsum of met bevallingsverlof bent in Farmsum.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Farmsum kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Farmsum die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Farmsum
 • Als u in Farmsum lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Farmsum wilt opnemen;
 • Omdat u in Farmsum lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Farmsum lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Farmsum wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Farmsum op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Farmsum

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Farmsum. Uitzonderingen in Farmsum;
 • Als uw werkgever in Farmsum bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Farmsum aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Farmsum gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Farmsum niet geschikt voor uw werk in Farmsum of
 • u functioneert niet voldoende in Farmsum.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Farmsum

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Farmsum niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Farmsum of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Farmsum verblijft, dan mag uw werkgever in Farmsum u eveneens wel ontslaan.