Ontslag Farebuorren /vaardeburen

Uw werkgever in Farebuorren /vaardeburen mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Farebuorren /vaardeburen zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Farebuorren /vaardeburen

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Farebuorren /vaardeburen. Uw werkgever in Farebuorren /vaardeburen mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Farebuorren /vaardeburen arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Farebuorren /vaardeburen niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Farebuorren /vaardeburen te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Farebuorren /vaardeburen u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Farebuorren /vaardeburen of met bevallingsverlof bent in Farebuorren /vaardeburen.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Farebuorren /vaardeburen kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Farebuorren /vaardeburen die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Farebuorren /vaardeburen
 • Als u in Farebuorren /vaardeburen lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Farebuorren /vaardeburen wilt opnemen;
 • Omdat u in Farebuorren /vaardeburen lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Farebuorren /vaardeburen lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Farebuorren /vaardeburen wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Farebuorren /vaardeburen op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Farebuorren /vaardeburen

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Farebuorren /vaardeburen. Uitzonderingen in Farebuorren /vaardeburen;
 • Als uw werkgever in Farebuorren /vaardeburen bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Farebuorren /vaardeburen aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Farebuorren /vaardeburen gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Farebuorren /vaardeburen niet geschikt voor uw werk in Farebuorren /vaardeburen of
 • u functioneert niet voldoende in Farebuorren /vaardeburen.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Farebuorren /vaardeburen

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Farebuorren /vaardeburen niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Farebuorren /vaardeburen of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Farebuorren /vaardeburen verblijft, dan mag uw werkgever in Farebuorren /vaardeburen u eveneens wel ontslaan.