Ontslag Faan

Uw werkgever in Faan mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Faan zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Faan

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Faan. Uw werkgever in Faan mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Faan arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Faan niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Faan te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Faan u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Faan of met bevallingsverlof bent in Faan.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Faan kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Faan die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Faan
 • Als u in Faan lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Faan wilt opnemen;
 • Omdat u in Faan lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Faan lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Faan wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Faan op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Faan

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Faan. Uitzonderingen in Faan;
 • Als uw werkgever in Faan bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Faan aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Faan gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Faan niet geschikt voor uw werk in Faan of
 • u functioneert niet voldoende in Faan.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Faan

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Faan niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Faan of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Faan verblijft, dan mag uw werkgever in Faan u eveneens wel ontslaan.