Ontslag Ezumazijl /iezumasyl

Uw werkgever in Ezumazijl /iezumasyl mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Ezumazijl /iezumasyl zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Ezumazijl /iezumasyl

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Ezumazijl /iezumasyl. Uw werkgever in Ezumazijl /iezumasyl mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Ezumazijl /iezumasyl arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Ezumazijl /iezumasyl niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Ezumazijl /iezumasyl te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Ezumazijl /iezumasyl u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Ezumazijl /iezumasyl of met bevallingsverlof bent in Ezumazijl /iezumasyl.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Ezumazijl /iezumasyl kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Ezumazijl /iezumasyl die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Ezumazijl /iezumasyl
 • Als u in Ezumazijl /iezumasyl lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Ezumazijl /iezumasyl wilt opnemen;
 • Omdat u in Ezumazijl /iezumasyl lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Ezumazijl /iezumasyl lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Ezumazijl /iezumasyl wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Ezumazijl /iezumasyl op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Ezumazijl /iezumasyl

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Ezumazijl /iezumasyl. Uitzonderingen in Ezumazijl /iezumasyl;
 • Als uw werkgever in Ezumazijl /iezumasyl bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Ezumazijl /iezumasyl aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Ezumazijl /iezumasyl gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Ezumazijl /iezumasyl niet geschikt voor uw werk in Ezumazijl /iezumasyl of
 • u functioneert niet voldoende in Ezumazijl /iezumasyl.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Ezumazijl /iezumasyl

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Ezumazijl /iezumasyl niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Ezumazijl /iezumasyl of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Ezumazijl /iezumasyl verblijft, dan mag uw werkgever in Ezumazijl /iezumasyl u eveneens wel ontslaan.