Ontslag Ezinge

Uw werkgever in Ezinge mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Ezinge zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Ezinge

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Ezinge. Uw werkgever in Ezinge mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Ezinge arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Ezinge niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Ezinge te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Ezinge u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Ezinge of met bevallingsverlof bent in Ezinge.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Ezinge kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Ezinge die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Ezinge
 • Als u in Ezinge lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Ezinge wilt opnemen;
 • Omdat u in Ezinge lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Ezinge lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Ezinge wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Ezinge op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Ezinge

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Ezinge. Uitzonderingen in Ezinge;
 • Als uw werkgever in Ezinge bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Ezinge aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Ezinge gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Ezinge niet geschikt voor uw werk in Ezinge of
 • u functioneert niet voldoende in Ezinge.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Ezinge

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Ezinge niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Ezinge of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Ezinge verblijft, dan mag uw werkgever in Ezinge u eveneens wel ontslaan.