Ontslag Eyserheide

Uw werkgever in Eyserheide mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Eyserheide zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Eyserheide

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Eyserheide. Uw werkgever in Eyserheide mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Eyserheide arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Eyserheide niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Eyserheide te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Eyserheide u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Eyserheide of met bevallingsverlof bent in Eyserheide.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Eyserheide kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Eyserheide die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Eyserheide
 • Als u in Eyserheide lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Eyserheide wilt opnemen;
 • Omdat u in Eyserheide lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Eyserheide lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Eyserheide wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Eyserheide op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Eyserheide

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Eyserheide. Uitzonderingen in Eyserheide;
 • Als uw werkgever in Eyserheide bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Eyserheide aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Eyserheide gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Eyserheide niet geschikt voor uw werk in Eyserheide of
 • u functioneert niet voldoende in Eyserheide.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Eyserheide

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Eyserheide niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Eyserheide of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Eyserheide verblijft, dan mag uw werkgever in Eyserheide u eveneens wel ontslaan.