Ontslag Eys

Uw werkgever in Eys mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Eys zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Eys

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Eys. Uw werkgever in Eys mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Eys arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Eys niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Eys te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Eys u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Eys of met bevallingsverlof bent in Eys.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Eys kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Eys die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Eys
 • Als u in Eys lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Eys wilt opnemen;
 • Omdat u in Eys lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Eys lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Eys wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Eys op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Eys

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Eys. Uitzonderingen in Eys;
 • Als uw werkgever in Eys bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Eys aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Eys gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Eys niet geschikt voor uw werk in Eys of
 • u functioneert niet voldoende in Eys.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Eys

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Eys niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Eys of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Eys verblijft, dan mag uw werkgever in Eys u eveneens wel ontslaan.