Ontslag Eygelshoven

Uw werkgever in Eygelshoven mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Eygelshoven zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Eygelshoven

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Eygelshoven. Uw werkgever in Eygelshoven mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Eygelshoven arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Eygelshoven niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Eygelshoven te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Eygelshoven u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Eygelshoven of met bevallingsverlof bent in Eygelshoven.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Eygelshoven kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Eygelshoven die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Eygelshoven
 • Als u in Eygelshoven lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Eygelshoven wilt opnemen;
 • Omdat u in Eygelshoven lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Eygelshoven lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Eygelshoven wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Eygelshoven op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Eygelshoven

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Eygelshoven. Uitzonderingen in Eygelshoven;
 • Als uw werkgever in Eygelshoven bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Eygelshoven aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Eygelshoven gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Eygelshoven niet geschikt voor uw werk in Eygelshoven of
 • u functioneert niet voldoende in Eygelshoven.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Eygelshoven

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Eygelshoven niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Eygelshoven of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Eygelshoven verblijft, dan mag uw werkgever in Eygelshoven u eveneens wel ontslaan.